Jeg har valgt at oprette denne dagbog, da jeg har et stort ønske om at mine skriv, at mine tanker og følelser kan inspirere andre men ikke mindst synliggøre at ingen er alene, at ingen er anderledes eller mindre værd. 

Vi har alle vores at slås med. Vi har alle oplevet noget, gjort noget som vi kan have svært ved at slippe. Ja nogle gange opleves det som om, at det er omgivelserne der har svært ved at slippe det.

Vi har alle en fortid. Det er dog blot op til hver især, hvilken rolle vores fortid skal have i vores fremtid. Hvor meget skal den fylde på godt og ondt? Skal livet føles som et fængsel eller kan lænkerne brydes?
Mit svar er klart JA!

Jeg skriver fra mit ståsted, hvor jeg hver dag higer efter at bevare min indre lykke og balance, og da vi dagligt påvirkes af vores omgivelser, er skriveriet min måde at bearbejde indtrykkene. Hvad kan blive og lagres, hvad skal ud som i helt ud.

Mine skriv til dig som læser drejer sig ikke om hvorvidt indholdet er rigtigt/forkert eller sandt/falsk. Hvad du kan bruge det til er helt op til dig. For mig er det et frirum, et frirum til at være mig selv og helt ucensureret skrive om hvad jeg føler og tænker. 


Håber af hele hjertet at du vil læse med.

Kærligst Channette